Vrije Universiteit Brussel


Is doctoreren iets voor jou?

Ben je gepassioneerd door onderzoek? Dan is doctoreren wellicht iets voor jou.

Doctoreren geeft je de kans om gedurende een aantal jaren intensief aan onderzoek te doen in een internationaal competitief milieu. Je pakt zelfstandig fundamentele of concrete vraagstukken aan binnen je vakgebied, met de bedoeling hieraan een originele bijdrage te leveren. De resultaten van je onderzoek leer je gaandeweg publiceren en verdedig je uiteindelijk voor een wetenschappelijke jury. Tijdens het doctoreren krijg je de kans om contacten te leggen met zowel de industrie als andere onderzoeksgroepen via internationale congressen, uitwisselingsprogramma's, industriŽle onderzoeks- en dienstbetoonprojecten, ...

Doctoreren heeft een professionele, maar vooral ook een persoonlijke meerwaarde. Het is hard werken, maar werken aan je eigen project geeft ook de grootste voldoening. 

Voor meer informatie betreffende de mogelijkheden tot doctoreren in de verschillende onderzoeksgroepen kan u steeds contact opnemen met de respectievelijke groepsverantwoordelijken

Onderzoeksmandaten

Wat de financieringsmogelijkheden betreft, kunnen we in hoofdzaak de volgende 3 kanalen onderscheiden:

Assistentenmandaat

 • Voorwaarden
  • Universitair diploma 2de cyclus met minimum een onderscheiding.
 • Kandidaatstelling
  • Eerste aanstelling tot assistent kan maar gebeuren indien er een vacature is in de vakgroep.
 • Termijn van aanstelling
  • 2 x 2 x 2 jaar met tussentijdse evaluaties.
 • Opdracht en taken
  • het ZAP bijstaan in hun opdracht.
  • zich bekwamen in de wetenschappen. Volgens decreet recht om 1/2 werktijd te besteden aan doctoraat, in de practijk 2/3.

FWO-Aspirant

Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Dit mandaat is bedoeld ter voorbereiding van een doctoraat op proefschrift.

 • Voorwaarden
  • vereiste diploma of laatstejaars zijn.
  • minimum een grote onderscheiding.
  • geen 3 jaar wet. anciŽnniteit bij aanvang mandaat (1/10).
  • bij aanvang mandaat leeftijd van 30 j. niet overschreden hebben.
  • niet postuleren mandaat reeds vroeger genoten.
 • Kandidaatstelling
  • Voor 15 februari aanvraag met projectvoorstel en curriculum vitae indienen.
 • Termijn van aanstelling
  • 2 jaar, verlengbaar met nog eens 2 jaar.
  • hernieuwing dient voor 15/02 van 2e mandaatjaar te worden aangevraagd.
 • Opdracht en taken
  • doctoraat voorbereiden
  • mogen doc. opleiding volgen
  • mogen max. 4 uur per week oefeningen, seminaries, practica geven ofwel max. 8 uur administratieve of klinische taken

IWT-Specialisatiebeurs

IWT-Vlaanderen: Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Specialisatiebeurzen zijn bedoeld om jonge wetenschappers in staat te stellen een doctoraatsproefschrift voor te bereiden over een onderzoeksproject met een basistechnologisch en mogelijk toegepast karakter.

 • Voorwaarden
  • diploma tweede cyclus in de exacte, toegepaste, toegepaste biologische, farmaceutische, diergeneeskundige, geneeskundige, tandheelkundige en biomedische wetenschappen.
  • diploma HOLT mits slagen predoc. proef.
  • minimum onderscheiding of gelijkwaardig.
  • binnen jaar aanvraag leeftijd 28j. niet bereikt hebben.
  • E.U.-onderdaan.
  • niet meer dan 18 maanden voorafgaand doctoraatsonderzoek.
 • Kandidaatstelling
  • De aanvraag- of indienperiode loopt van 1/8 tot 15/9.
 • Termijn van aanstelling
  • 2 jaar, eenmalig verlengbaar met 2 jaar.
 • Opdracht en taken
  • doctoraatsonderzoek voorbereiden.
  • mogen doctoraatsopleiding volgen.
  • max. 4 uur/week oefeningen of seminarie.
Up

©2019 • Vrije Universiteit Brussel • Dept. MECH • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene
• Tel.: +32-2-629.28.06 • Fax: +32-2-629.28.65 • webmaster