Vrije Universiteit Brussel


Gebruik

Algemeen

Met behulp van het programma Visual Basic werd een interface gemaakt via dewelke de gebruiker gemakkelijk kan communiceren met de robot.

In eerste instantie kan er gekozen worden voor US short distance measurement of US interference control override door de gewenste optie aan te vinken. Wanneer US short distance measurement aangeduid wordt, wordt ervoor gezorgd dat de metingen van de US sensor ogenblikkelijk plaatsvinden. Dit heeft als risico dat er signalen ontvangen worden die veroorzaakt worden door de uitgezonden golf die het membraan laat trillen. Bij deze metingen worden de signalen van de twee sensoren niet tegelijk ontvangen in tegenstelling tot het geval dat de US interference control override aangevinkt wordt. Wanneer geen van beide opties aangeduid worden, wordt er na het uitzenden van een golf een tijdje gewacht alvorens een meting uit te voeren. Door op de knop met opschrift IR, US of GROUND te klikken kunnen respectievelijk de infrarood-/ultrasoon-/grondsensoren in werking gesteld worden. Wanneer vervolgens op ‘START’ gedrukt wordt, worden de metingen gestart. In het tekstvak naast de startknop verschijnt de duur (in seconden) van de metingen in beeld. Wanneer de metingen stopgezet moeten worden, dient er op de knop STOP (dit is dezelfde knop als de startknop: eens de metingen plaatsvinden, verandert de naam in STOP, als er niets gebeurt staat er START) geklikt te worden. Er is ook een CLEAR en een RESET knop voorzien met de functie die aangegeven wordt door de naam.
De interface is zodanig geconfigureerd dat de werking van drie infrarood en drie ultrasoon sensoren voor detectie van een object en die van twee grondsensoren gevolgd kan worden.
Zoals aangegeven wordt met de tekst links van de eerste drie tekstvakken, kan in die hokjes de output van de IR sensoren afgelezen worden. In de vakjes daaronder wordt de afstand tussen de sensor en het voorwerp weergegeven. Vervolgens ziet u de tekstvakken waarin de TOF van de US sensoren geplaatst wordt met daaronder eveneens de berekende overeenkomstige afstand. De voorlaatste rij geeft de output van de grondsensoren weer en de onderste rij duidt aan of de ondergrond wit of zwart is.

Terug naar boven

©2004 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be