Vrije Universiteit Brussel


Voorstelling project

Opdracht

Tijdens het academiejaar 2004-2005 werd een mobiele robot ontwikkeld. Dit academiejaar wordt een gedraggebaseerde navigatiestrategie voor de robot ontwikkeld op basis van de lokale map van de omgeving van de robot. Hiertoe werd de robot reeds uitgerust met sensoren. Het doel van dit project is om het bestaande geheel van sensoren uit te breiden op basis van de bestaande setup.
In een eerste fase moet de bestaande hardware en software bestudeerd worden (onder andere I2C, interrupts, serial communicatie,…). Vervolgens moet de bestaande opstelling uitgebreid worden met extra ultrasoon en infrarood sensoren, alsook met een aantal grondsensoren (lijn detectoren). Al de resultaten van de metingen moeten voorgesteld worden in een Visual Basic programma.

Team

Het project is uitgevoerd door drie personen die allen in het vierde jaar Burgerlijk Ingenieur, afstudeerrichting Werktuigkunde-Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde zitten:

Om het groepswerk optimaal te laten renderen werden de taken verdeeld en werd ervoor gezorgd dat iedereen op de hoogte werd gehouden. Uiteraard werd de thesis waarop het project gebaseerd is, door alle drie de groepsleden gelezen. Vervolgens hielden Bavo en Mathieu zich bezig met de analyse en het aanpassen van het assembler-programma en het ontwerpen van de slave module voor de grondsensoren, terwijl Lieselotte reeds het Visual Basic programma bestudeerde en de infrarood sensor testte. Eens de nieuwe slave module in traxmaker getekend (Bavo en Mathieu) en door Jean-Paul gemaakt was, kon het solderen beginnen (Lieselotte). Daarnaast dienden twee plaatjes voor de grondsensoren ontworpen en gesoldeerd te worden (Lieselotte). Ondertussen kon de slave module al getest en het Visual Basic programma aangepast worden (Bavo en Mathieu). Het ontwerpen en het maken van de site werd gezamenlijk gedaan.

In de loop van het project werd, indien er problemen waren met de software, af en toe de hulp ingeroepen van Kristof, Ronald of Thomas. Voor het maken van de printplaatjes en tips bij het solderen kon er gerekend worden op Jean-Paul. Voor de tijd die deze mensen voor ons vrijgemaakt willen we hen bedanken.

Terug naar boven

©2004 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be