Team "Lego 1" - Lego Plotter
Home | Logboek: 9 feb | 16 feb | 23 feb | 1 mrt | 8 mrt | 15 mrt

Logboek
Maandag 15 maart 2004

 
     

Dagplanning
- Latjes bevestigen om het papier in te klemmen
- Nagaan waarom de figuren niet sluiten
- De grenzen van het blad verifiëren
- Een vaste plek voor het blad markeren, zodanig dat het coördinatenstelsel nog behouden blijft wanneer er een nieuw blad geplaatst wordt

- Nagaan of de plotter versneld kan worden (variabele SNELHEID aanpassen) zonder de goede werking van de plotter te wijzigen
- X en Y omwisselen bij ellips (daar was nog iets mis...)
- Het programma becommentariëren
- Een flowchart maken van de code
- De aanroep naar PenOmlaag() in procedure Lijn() weghalen: dit wordt immers gebruikt in Ellips() waardoor de pen elke keer op en neer beweegt tijdens het tekenen.

- Aan het verslag werken
- Nadenken over de presentatie
- Veel detailfoto's trekken voor in het verslag
- Alles testen
- Een demoprogramma maken voor op de presentatie

Realisaties
- Het blad staat nu stevig dankzij de latjes en bijhorende klemmen. Er is een stuk karton gebruikt om aan te duiden waar het blad zich moet bevinden.
- Op het wagentje is er een kleine wijziging aangebracht met serieuze gevolgen voor de vlotheid waarmee het wagentje beweegt. Er was een klein niveauverschil tussen de tandwielen en de rails waardoor de wieltjes een beetje kromgetrokken werden.
- Door een 'gear train reduction' te gebruiken is de resolutie verkleind met een factor 3. Dit geeft veel vloeiendere tekeningen, maar verkleint ook het hele coördinatenstelsel. Dit zou betekenen dat het beschrijfbare gedeelte van het blad ook sterk verkleind zou worden, omdat we voor de coördinaten met chars werken die maar een waarde tot 128 kunnen hebben. Door de chars om te zetten naar shorts is ditvprobleem verholpen terwijl we toch binnen de geheugengrens van 32 KB blijven.
Hiermee is ook het probleem van de niet-sluitende figuren opgelost: nu het wagentje rustige, kleine stapjes neemt, trilt het niet zo wat een exactere beweging meerbrengt.
- Door enkele verbeteringen aan de kader is er een groter beschrijfbaar gebied
- De lichtsensoren op de X- en Y-as zijn vervangen door drukknoppen. De lichtsensoren hingen immers te sterk af van de belichting van de omgeving, iets wat nefaste gevolgen kan hebben op de presentatie.
- Enkele draadjes zijn nog langer gemaakt zodat ze niet in de weg lopen

- Een cirkel of ellips tekenen gaat veel vlotter nu de pen niet heel de tijd op en neer gaat
- In het hele programma staat commentaar om uit te leggen hoe het werkt.
- Verder is de code volledig. Alle figuren kunnen naar behoren getekend worden.
- Het programma is getest op afhandeling van onverwachte gegevens: negatieve getallen, decimale getallen en te grote getallen.
- De controller is een beetje veranderd en door een ander programma te laden in de PowerBrick kan deze gebruikt worden om "freestyle" te tekenen.

- Er is een programma gezocht en gevonden op internet waarmee van een stuk code automatisch een flow chart gemaakt wordt
- Voor het verslag zijn de bedachte penconstructies beschreven. Ook andere zaken zijn al beschreven, maar er is zeker nog veel werk aan.
- Er is een tijdsplanning voor de presentatie met een verdeling van wie wat vertelt. Voor de inhoud zullen we ons voornamelijk op het verslag baseren.
- Voor de demonstratie zal een 3D-legoblokje getekend worden, waarvoor de nodige coördinaten uitgerekend zijn. De procedure-aanroepen moeten nog wel geschreven worden.

Geboekte inzichten
- Met gear train reduction kan een enorme prestatieverbetering verkregen worden. Alle figuren worden nu veel soepelder getekend en zien er niet meer zo amateuristisch uit.
- Lichtsensoren moet je enkel gebruiken wanneer je niet anders kan. Ze zijn te gevoelig aan omgevingslicht voor bepaalde doeleinden.

To do
- Verslag afwerken. We hebben de taken hiervoor verdeeld. Ieder zal zijn deel schrijven en daarna zal alles samengebracht worden in een uniforme layout.
- Controleren of de draadjes goed zijn gesoldeerd (of er overal goed contact is)
- De flowcharts maken voor elke procedure
- Meer foto's trekken: er zijn er nog veel te weinig om het verslag duidelijk te kunnen illustreren
- Het demoprogramma programmeren
- De presentatie voorbereiden

   
     
Website copyright © 2004 Thomas De Schampheleire. Alle rechten voorbehouden.