Team "Lego 1" - Lego Plotter
Home | Logboek: 9 feb | 16 feb | 23 feb | 1 mrt | 8 mrt | 15 mrt

Logboek
Maandag 8 maart 2004

 
     

Dagplanning en taakverdeling
De constructie moest vandaag volledig af zijn, zodanig dat de laatste werkdag (15 maart) gebruikt kon worden voor noodgevallen, en om verder aan het verslag te werken.

- Bevestiging van de pen / constructie wagentje: Claire, Lieselotte en Jan
- Inklemming papier: Lieselotte
- Cirkel en ellips doen werken / softwarematige grenzenbeperker: Kenny
- Aan verslag werken: Thomas en Claire

Realisaties
Op mechanisch vlak:
- Er is eindelijk een stevig karretje met niet te veel materiaal dat niet uit elkaar kan vallen. Het staat ook stevig op de as door een dubbele inklemming met wielen
- De constructie van de pen is nu ook compleet. Er wordt een elastiekje gebruik om een soort vering te creëren. De lichtsensor is erop bevestigd om te weten wanneer de pen beneden is.
- Door een dun stalen plaatje (ca. 0,6 mm dik) te plaatsen op de gladde lat van de bewegende as staat het wagentje steviger op de as terwijl de beweging toch nog vlot verloopt.
- De kabels zijn een klein beetje "gekanaliseerd" zodat ze niet in de weg lopen tijdens het plotten
- Een van de twee lichtsensoren is nog een keer verplaatst
- Er zijn vier klemmetjes gevezen op de houten plaat om het papier vast te houden, maar nu moeten er nog twee latjes tussen komen voor een betere inklemming.

Op vlak van programmeren:
- Alle basisfiguren kunnen worden getekend (Lijn, rechthoek, cirkel, ellips)

Voor het verslag:
- Er is al wat geschreven voor het technische verslag, maar dit is nog niet voldoende grondig. Er moet veel meer specifieke informatie over de werking en opbouw van de plotter.
- Er is verder al het grootste stuk van de boekhouding gemaakt van het aantal werkuren

Problemen
- Het huidige programma is in feite net iets te groot: ongeveer 32,6 KB. toch klaagt Powerbrick er nog niet over dus tot nu toe is dat nog niet zo'n ramp.
- De figuren "sluiten" soms niet goed: het beginpunt komt niet altijd mooi overeen met het eindpunt.

Bekomen inzichten
- Het gebruik van een elastiek/veer hadden we eigenlijk eerder moeten gebruiken. Tot nu toe bekwamen we een goed contact tussen stift en blad door de dc-motor nog wat extra te laten draaien nadat de sensor op high springt. Door de vering is dit niet meer nodig.
- Het is nodig duidelijke richtlijnen te hebben bij het geven van bestandsnamen voor de broncode, zoniet ontstaat er soms verwarring over welk programma nu nog werkte en welk niet meer (zeker wanneer je in verschillende versies begint te wijzigen)

To do
- Latjes maken voor een betere inklemming van het blad papier
- Wat testen welke de optimale snelheid is om te stappenmotoren te laten draaien
- Kijken hoe we het programma toch nog iets kleiner kunnen maken
- In de procedure cirkel nagaan of er geen verwisseling is gebeurt tussen x en y. Daar gebeurt immers nog een eigenaardigheid...
- Nagaan hoe het komt dat de figuren niet mooi sluiten.
- Meer commentaar schrijven bij de broncode (deze moet afgedrukt bij het verslag gestoken worden)
- Een flowchart maken van het programma (ook als bijlage bij het verslag)
- De grenzen van het blad verifiëren en de waarde aanpassen in het programma.
- Verder werken aan het verslag
- Er zouden veel detailfoto's moeten gemaakt worden van de uiteindelijke plotter om zo de tekst in het verslag visueel te verduidelijken
- Beginnen aan de presentatie

   
     
Website copyright © 2004 Thomas De Schampheleire. Alle rechten voorbehouden.