Inleiding

Hieronder vind je meer informatie omtrent de softwarecode die in de PIC wordt geprogrammeerd. Deze code dient voor de aansturing van de robot. De code is geschreven in assembler. Aangezien assembler code niet echt leesbaar is, zijn er ook flowcharts beschikbaar over de verschillende procedures die Vertigo zal volgen.